You are viewing wwwvv

Tired of ads? Upgrade to paid account and never see ads again!
wwwvv's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 1 most recent journal entries recorded in wwwvv's LiveJournal:

  Monday, January 6th, 2014
  1:05 am
  Загальна Декларація прав та можливостей захисників Конституції
  Україні та світу
  Загальна Декларація прав та можливостей захисників Конституції

  І. Загальні положення
    1. Країна повинна мати основний закон чи закони (надалі - Конституція)
    2. Конституція повинна розмежовувати та обмежувати владу
    3. Будь яка узурпація влади поза рамках Конституції суворо заборонена, тому що Конституція обмежує та розмежовує владу лише у рамках Конституції
    4. Узурпація влади поза рамках Конституції є тяжким злочином
    5. Кожна Конституція повинна мати захисників Конституції задля недопущення узурпації влади, припинення узурпації влади та задля виправлення узурпації влади, що вже сталася
    6. Кожен захисник Конституції зобов'язаний захищати Конституцію, викривати узурпаторів влади та ліквідовувати наслідки узурпації влади
  7. Якщо узурпувала владу особа чи особи на посаді з особливим порядком призначення та звільнення, захисниками Конституції повинні бути вжиті усі можливі конституційні засоби зміщення від влади цих осіб. У разі неможливості відсторонення конституційними засобами, захисниками Конституції повинні бути вжиті засоби, що не передбачені Конституцією. У цьому разі наслідком цих дій є такі самі наслідки, що й добровільна відставка цих посадових осіб

  ІІ. Конституція як захисник Конституції
    1. Головним захисником Конституції має бути сама Конституція
    2. Конституція сама по собі не повинна узурпувати владу. Задля недопущення узурпації влади самою Конституцією, вона повинна мати можливості зміни будь-яких положень Конституції, або Конституції загалом
    3. Кожна Конституція задля захисту від узурпації влади інституціями влади має містити норми права, які унеможливлюють узурпацію влади
    4. Кожна Конституція повинна містити посилання, що узурпація влади заборонена
    5. Кожна Конституція повинна мати вищу юридичну силу
    6. Кожна Конституція повинна мати пряму дію
    7. Кожна Конституція повинна мати норму, що ніхто не повинен виконувати накази та дії, які суперечать Конституції або є перевищенням влади, що дана Конституцією

  ІІІ. Конституційний Суд як захисник Конституції
    1. Кожна Конституція повинна мати судову інстанцію, яка захищає та трактує Конституцію (надалі – Конституційний Суд)
    2. Конституційний Суд – головний судовий захисник Конституції
    3. Конституційний Суд не повинен сам узурпувати владу. Задля недопущення узурпації влади, діяльність Конституційного Суду повинна бути повністю публічною та підзвітною народу
    4. Конституційний Суд не може лише відповідати на запитання, які йому ставлять інші державні органи або інші, хто має право звертатися до Конституційного Суду
    5. Конституційний Суд повинен мати право самому у себе запитувати трактування Конституції
    6. Конституційний Суд повинен мати право на ініціативу самому запитати перевірку на конституційність того чи іншого державного акту або дії
    7. Конституційний Суд повинен мати можливість самоочищення у разі узурпації влади частиною Конституційного Суду

  ІV. Органи влади з колективним прийняттям рішень як захисники Конституції
    1. Органи влади з колективним прийняттям рішень є захисниками Конституції
    2. Органи влади з колективним прийняттям рішень не повинні узурпувати владу
    3. У разі узурпації влади Органом влади з колективним прийняттям рішень відповідальність несе Орган влади з колективним прийняттям рішень як Орган або/та індивідуально усі ті, хто узурпує владу своїми діями чи бездіяльністю, та не вживає заходів задля припинення узурпації влади
    4. В Органах влади з колективним прийняттям рішень кожен зобов'язаний голосувати лише за себе. Голосування не за себе є узурпацією влади як збоку тих, хто дає голосувати не за себе, так й тих, хто голосує не за себе
    5. Порушення таємниці таємного голосування є узурпацією влади

  V. Гарант Конституції як захисник Конституції
    1. Конституція може мати Гаранта Конституції
    2. Гарант Конституції є захисником Конституції
    3. Щодо Гаранта Конституції висуваються підвищенні вимоги щодо недопущення Гарантом узурпації влади
    4. У разі узурпації влади Гарантом, обов'язок Гаранта визнати узурпацію влади та подати у відставку

  VІ. Народ та виборець як захисник Конституції
    1. Народ є захисником Конституції
    2. Народ є джерелом влади, але на виборах або референдумі голосує індивідуально
    3. Виборець, голосуючи індивідуально не повинен узурпувати владу
    4. Порушення таємниці таємного голосування є узурпацією влади
    5. Підкуп виборців є узурпацією влади
About LiveJournal.com